เลือก เตาอบ อย่างไรให้ "ถูก"?

เลือก เตาอบ อย่างไรให้ "ถูก"?

วิธีเลือกเตาอบ ตู้อบ ห้องอบ อย่างไรให้ “ถูก”   “ถูก” ที่หนึ่ง คือ ถูกประเภทสินค้า ดังที่กล่าวไว้ในหัวข้อข้างต้น การเลือกเตาอบที่เหมาะกับชิ้นงานของเรา ออกแบบมาเพื่อผลิตภัณฑ์ของเรา จากผู้ผลิตที่มีประสบการณ์เฉพาะทาง จะทำให้ชิ้นงานเสียหายน้อย ปัญหาจะไม่ตกกับผู้ใช้ระยะยาว     “ถูก”ที่สอง คือถูกในเงินลงทุน   เตาอบ ตู้อบที่ซื้อมาแล้วใช้งานได้จำกัด ใช้งานไม่ได้ คือการเสียเงินลงทุนฟรี หรือลงทุนประหยัดแต่ค่าใช้จ่ายในการใช้งานสูง ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยจากการที่ผู้ขาย หรือผู้ผลิตเตาไม่มีการอธิบายข้อจำกัดสินค้าตนเอง รวมไปถึงเตาอบที่ไม่มีการดูแลหลังการขาย เปรียบเสมือนการซื้อรถโดยไม่มีศูนย์เซอร์วิส ไม่มีผู้ให้คำแนะนำถึงอุปกรณ์ที่ควรเปลี่ยน ข้อควรระวัง อันตรายที่เกิดขึ้น การใช้เตา ซ่อมแซม…

เลือกสเปคเตาอบลมร้อนอย่างไร? ขนาดเท่าไหร่? แพงมั้ย?

เลือกสเปคเตาอบลมร้อนอย่างไร? ขนาดเท่าไหร่? แพงมั้ย?

เตาอบลมร้อนต้องเลือกจากอะไร?   เลือกเตาอบจากทิศทางหมุนเวียนลม? เตาอบลมร้อนอาจใช้การหมุนเวียนลมแบบ gravity-draught ในการถ่ายเทความร้อนจากการเคลื่อนที่ของมวลอากาศร้อนเองตามหลักธรรมชาติ การใช้พัดลมหมุนเวียนจะช่วยในการบังคับทิศทางอากาศภายในตู้อบลมร้อนในแนวราบหรือแนวอื่นที่ไม่ใช่จากล่างขึ้นบน (เป็นการบังคับความร้อนภายในเตาอบอุตสาหกรรมให้สัมผัสชิ้นงานโดยตรง) เช่น การบังคับลมให้เคลื่อนที่แบบ forced one-sided draught หรือ forced two-sided draught (ลมภายในเตาอบขนาดใหญ่เคลื่อนที่โดนชิ้นงานจากทั้งซ้ายและขวา และเคลื่อนที่ขึ้นด้านบนอัตโนมัติ) การคำนวณทิศทางลมถูกต้อง จะสามารถลดเวลาในการ อบ และรวมไปถึง ลดการใช้พลังงานที่เตาอบอุตสาหกรรมใช้อย่างมาก นอกจากนั้น เพื่อการประหยัดพลังงาน และลดต้นทุนการผลิต.. การใช้เตาอบลมร้อนขนาดใหญ่ที่มีชิ้นส่วนที่สามารถปรับทิศทางลมได้ จะทำให้ชิ้นงานแห้งไวขึ้น มีความสม่ำเสมอทางอุณหภูมิ ลดเวลาในการใช้พลังงาน สามารถใส่ชิ้นงานเพิ่มภายในเตา ลดกำลังการกินไฟฟ้าของเตาอบ ลดค่าไฟได้ในทันที   นอกเหนือจากการลดพลังงาน…