เลือกสเปคเตาอบลมร้อนอย่างไร? ขนาดเท่าไหร่? แพงมั้ย?

เลือกสเปคเตาอบลมร้อนอย่างไร? ขนาดเท่าไหร่? แพงมั้ย?

เตาอบลมร้อนต้องเลือกจากอะไร?   เลือกเตาอบจากทิศทางหมุนเวียนลม? เตาอบลมร้อนอาจใช้การหมุนเวียนลมแบบ gravity-draught ในการถ่ายเทความร้อนจากการเคลื่อนที่ของมวลอากาศร้อนเองตามหลักธรรมชาติ การใช้พัดลมหมุนเวียนจะช่วยในการบังคับทิศทางอากาศภายในตู้อบลมร้อนในแนวราบหรือแนวอื่นที่ไม่ใช่จากล่างขึ้นบน (เป็นการบังคับความร้อนภายในเตาอบอุตสาหกรรมให้สัมผัสชิ้นงานโดยตรง) เช่น การบังคับลมให้เคลื่อนที่แบบ forced one-sided draught หรือ forced two-sided draught (ลมภายในเตาอบขนาดใหญ่เคลื่อนที่โดนชิ้นงานจากทั้งซ้ายและขวา และเคลื่อนที่ขึ้นด้านบนอัตโนมัติ) การคำนวณทิศทางลมถูกต้อง จะสามารถลดเวลาในการ อบ และรวมไปถึง ลดการใช้พลังงานที่เตาอบอุตสาหกรรมใช้อย่างมาก นอกจากนั้น เพื่อการประหยัดพลังงาน และลดต้นทุนการผลิต.. การใช้เตาอบลมร้อนขนาดใหญ่ที่มีชิ้นส่วนที่สามารถปรับทิศทางลมได้ จะทำให้ชิ้นงานแห้งไวขึ้น มีความสม่ำเสมอทางอุณหภูมิ ลดเวลาในการใช้พลังงาน สามารถใส่ชิ้นงานเพิ่มภายในเตา ลดกำลังการกินไฟฟ้าของเตาอบ ลดค่าไฟได้ในทันที   นอกเหนือจากการลดพลังงาน…