เลือกห้องพ่นสีอย่างไร "ไม่" ถูกต้อง

เลือกห้องพ่นสีอย่างไร "ไม่" ถูกต้อง

เลือกห้องพ่นสีอย่างไร “ไม่” ถูกต้อง ทำห้องพ่นสีใช้เอง   วีดีโอมากมายบนโลกออนไลน์ ถูกสร้าง ตัดต่อ ให้ไอเดียเกี่ยวกับการทำห้องพ่นสีด้วยตนเอง บางวีดีโออาจแนะนำให้เดินเข้าร้านฮาร์ดแวร์ ซื้อผนังสำเร็จรูป พัดลมระบายอากาศ และโครงสร้างห้องด้วยตนเองต่างๆมากมาย ไอเดียในการสร้างเองเหล่านั้นอาจดูราคาไม่แพง และง่ายสำหรับการมีห้องพ่นสีใช้เอง แต่การสร้างห้องพ่นสีโดยปราศจากความเข้าใจทางวิศวกรรมด้านการหมุนเวียนลม และความปลอดภัยด้านแก๊สพิษ อาจก่อให้เกิดความอันตรายต่อสุขภาพ และชีวิตผู้ใช้งานและครัวเรือนใกล้เคียงโดยตรง การพ่นสีในห้องที่ถูกออกแบบมาไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดผลเสียด้านคุณภาพมากมาย อาธิเช่น ฝุ่นปริมาณมากเกาะบนชิ้นงานจนเสียหาย การใช้สีมากเกินความจำเป็น การสิ้นเปลืองวัสดุโดยใช่เหตุ หรือร้ายแรงถึง เหตุเพลิงไหม้ การติดไฟของสารเคมีที่สะสมเป็นปริมาณมาก สีและตัวทำละลายบางตัว อาจติดไฟได้ด้วยปฏิกิริยาเคมี โดยไม่จำเป็นต้องมีประกายไฟเป็นตัวเริ่มต้นการติดไฟ (self combust) การใช้ห้องพ่นสีสร้างเอง โดยผิดหลักการจึงอาจเป็นต้นเกตุนำไปสู่เหตุเพลิงไหม้ได้…