Contacts

CALL NOW

โทรปรึกษาฟรี หรือขอใบเสนอราคาได้ที่

02-9944-011

Mon.-Sat. 8:00am-5:00pm

อีเมลรูปชิ้นงาน หรือเครื่องจักรเดิมที่ต้องการปรับปรุง ตรวจสอบ หรือผลิตใหม่

contact@petchburi-industry.com

โทรหาเรา

กรุณาใส่รายละเอียดสินค้า หรือ ความต้องการให้ได้มากที่สุด เพื่อการออกแบบของเรา ที่เหมาะกับคุณที่สุด

11 + 4 =