วิธีถอด และเก็บหน้ากากที่ถูกต้อง

วิธีถอด และเก็บหน้ากากที่ถูกต้อง

นอกเหนือจากการป้องกันตนเองด้วยการใส่ mask
หน้ากากอนามัยระหว่างการทำงานและใช้ชีวิตประจำวันแล้ว

การถอดอย่างถูกวิธี และเก็บอย่างถูกวิธี
จะช่วยป้องกันการติดเชื้อ ได้อย่างมากในช่วงโควิด 19 ระบาดหนัก


วิธีเก็บหน้ากากให้ปลอดภัย

การเก็บหน้ากากที่ถูกต้อง
วิธีการเก็บหน้ากากที่ถูกต้อง