เลือกสเปคเตาอบลมร้อนอย่างไร? ขนาดเท่าไหร่? แพงมั้ย?

เลือกสเปคเตาอบลมร้อนอย่างไร? ขนาดเท่าไหร่? แพงมั้ย?

เตาอบลมร้อนต้องเลือกจากอะไร?

 


เลือกเตาอบจากทิศทางหมุนเวียนลม?

เตาอบลมร้อนอาจใช้การหมุนเวียนลมแบบ gravity-draught ในการถ่ายเทความร้อนจากการเคลื่อนที่ของมวลอากาศร้อนเองตามหลักธรรมชาติ

การใช้พัดลมหมุนเวียนจะช่วยในการบังคับทิศทางอากาศภายในตู้อบลมร้อนในแนวราบหรือแนวอื่นที่ไม่ใช่จากล่างขึ้นบน
(เป็นการบังคับความร้อนภายในเตาอบอุตสาหกรรมให้สัมผัสชิ้นงานโดยตรง)
เช่น การบังคับลมให้เคลื่อนที่แบบ forced one-sided draught
หรือ forced two-sided draught
(ลมภายในเตาอบขนาดใหญ่เคลื่อนที่โดนชิ้นงานจากทั้งซ้ายและขวา และเคลื่อนที่ขึ้นด้านบนอัตโนมัติ)

การคำนวณทิศทางลมถูกต้อง

จะสามารถลดเวลาในการ อบ

และรวมไปถึง

ลดการใช้พลังงานที่เตาอบอุตสาหกรรมใช้อย่างมาก

นอกจากนั้น เพื่อการประหยัดพลังงาน และลดต้นทุนการผลิต..

การใช้เตาอบลมร้อนขนาดใหญ่ที่มีชิ้นส่วนที่สามารถปรับทิศทางลมได้
จะทำให้ชิ้นงานแห้งไวขึ้น มีความสม่ำเสมอทางอุณหภูมิ
ลดเวลาในการใช้พลังงาน สามารถใส่ชิ้นงานเพิ่มภายในเตา ลดกำลังการกินไฟฟ้าของเตาอบ ลดค่าไฟได้ในทันที

 

นอกเหนือจากการลดพลังงาน การปรับทิศทางลมภายในตู้อบลมร้อนให้เหมาะกับชิ้นงานสามารถลดปัญหาการเกิดของเสียได้
จึงจำเป็นอย่างมากในการเลือกเตาอบอุตสาหกรรมที่สามารถปรับแต่งทิศทางลม และออกแบบปริมาณลมที่พอดีกับชิ้นงานของเรา


จำเป็นต้องเลือกเตาอบลมร้อนที่มีพัดลมดูดอากาศหรือไม่?

ชิ้นงานหรือสินค้าบางชนิด ต้องการการระบายอากาศเพื่อลดปริมาณสารระเหยภายในห้องอบ ตู้อบ
เช่น ความชื้น ไอทินเนอร์ ไอแก๊สพิษ

แต่การระบายอากาศนี้ มีผลอย่างมากเรื่องค่าใช้จ่าย
เนื่องจากการระบายอากาศร้อนออกนอกเตาอบอุตสาหกรรมมากเกินความจำเป็น
คือการเอาค่าความร้อนออกไปทิ้ง
ลักษณะเดียวกับการเปิดแอร์ภายในห้อง แต่เปิดประตูทิ้งไว้และเปิดพัดลมดูดความเย็นออก
แอร์จะรับรู้ว่าความเย็นภายในห้องตก จึงเร่งทำอุณหภูมิ
ในขณะที่พัดลมก็นำเอาความเย็นออกจากห้องเรื่อยๆ

 

ในทางกลับกัน เมื่อพัดลมดูดอากาศ (Exhaust fan) ภายในเตาอบขนาดใหญ่ทำงาน
แหล่งกำเนิดพลังงานของเรา (หัวแก๊สเบิร์นเนอร์หรือฮีตเตอร์) จะรับรู้ว่าอุณหภูมิภายในห้องอบตก
จึงเร่งทำงานตลอดเวลาเพื่อรักษาอุณหภูมิ ในขณะที่พัดลมดูดอากาศ
ก็นำเอาความร้อนพร้อมไอระเหยออกไปทิ้งเรื่อยๆ
เพราะฉะนั้น เป็นเรื่องสำคัญมากที่ต้องมีการคำนวณปริมาณลมที่ต้องนำออกไปทิ้งให้เหมาะสม
กับปริมาณสารระเหยที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานให้มากที่สุด
แต่ยังคงความปลอดภัยและคุณภาพสินค้าภายในเตาอบลมร้อน ห้องอบ หรือตู้อบลมร้อนนั้นๆไว้


จำเป็นต้องมีการดูดอากาศเข้าเตาหรือไม่ ?

สินค้าบางชนิดต้องการอ็อกซิเจนเพิ่มระหว่างการ อบ หรือการให้ความร้อน
เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาเคมี

จึงมีการใส่พัดลมเติมอากาศ หรือเปิดช่องไว้
(อาจติดตั้งไว้กับพัดลมดูดอากาศ)
การเปิดช่องรับอากาศจะทำให้มีอากาศที่อุณหภูมิต่ำกว่าภายในตู้อบอุตสาหกรรม ไหลเข้าไปในห้องอบ

 

แหล่งกำเนิดพลังงานของเตาอบลมร้อน(เบิร์นเนอร์ หรือฮีตเตอร์) จะรับรู้ว่าอุณหภูมิภายในห้องอบไม่ถึงค่าที่ตั้งไว้
จะทำงานเติมความร้อนเข้าอยู่เสมอ

เพราะฉะนั้น การเติมอากาศมากจนเกินความจำเป็น อาจทำให้เกิดผลเสียด้านพลังงานภายในเตาอบลมร้อนเอง
รวมไปถึง หากชิ้นงานต้องการความชื้นต่ำ อาจส่งผลเสียด้านเตาอบลมร้อนทำให้ชิ้นงานแห้งช้า
หรือไม่ได้ค่าความแข็ง ความแห้งตามที่ต้องการ

จึงควรคำนวณและอบรมผู้ใช้งานให้เข้าใจถึงข้อเท็จจริงนี้เสมอ

 

รายละเอียดเรื่องการเลือกเตาอบลมร้อน เตาอบอุตสาหกรรมยังไม่จบ
ติดตามอ่านต่อได้ที่นี่

หากสนใจ รายละเอียดอื่นๆ ก่อนและหลังการเลือกซื้อเตาอบ
สามารถโทรปรึกษา ฟรี ได้ที่

02-9944-011

เพชรบุรี อุตสาหกรรม

ผู้ออกแบบและผลิตเตาอบอุตสาหกรรมมากว่า 50 ปี

เราพร้อมให้คำแนะนำ
จันทร์-เสาร์ 08:00-17:00น.

Leave a Reply

Your email address will not be published.