เลือก เตาอบ อย่างไรให้ "ถูก"?

เลือก เตาอบ อย่างไรให้ "ถูก"?

วิธีเลือกเตาอบ ตู้อบ ห้องอบ อย่างไรให้ “ถูก”

 


“ถูก” ที่หนึ่ง คือ ถูกประเภทสินค้า

ดังที่กล่าวไว้ในหัวข้อข้างต้น การเลือกเตาอบที่เหมาะกับชิ้นงานของเรา

ออกแบบมาเพื่อผลิตภัณฑ์ของเรา จากผู้ผลิตที่มีประสบการณ์เฉพาะทาง

จะทำให้ชิ้นงานเสียหายน้อย ปัญหาจะไม่ตกกับผู้ใช้ระยะยาว

 

 


“ถูก”ที่สอง คือถูกในเงินลงทุน

 

เตาอบ ตู้อบที่ซื้อมาแล้วใช้งานได้จำกัด ใช้งานไม่ได้ คือการเสียเงินลงทุนฟรี
หรือลงทุนประหยัดแต่ค่าใช้จ่ายในการใช้งานสูง ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยจากการที่ผู้ขาย หรือผู้ผลิตเตาไม่มีการอธิบายข้อจำกัดสินค้าตนเอง
รวมไปถึงเตาอบที่ไม่มีการดูแลหลังการขาย เปรียบเสมือนการซื้อรถโดยไม่มีศูนย์เซอร์วิส
ไม่มีผู้ให้คำแนะนำถึงอุปกรณ์ที่ควรเปลี่ยน ข้อควรระวัง อันตรายที่เกิดขึ้น การใช้เตา ซ่อมแซม และดูแลที่ถูกต้อง

หากเสียหรือมีปัญหาไม่สามารถซ่อมได้ หรือซ่อมด้วยความไม่รู้อาจเกิดความอันตรายถึงชีวิต
และไม่สามารถทำให้ได้ประสิทธิภาพเท่าเดิม
ถูกในเงินลงทุนคือเมื่อซื้อไปแล้วสามารถใช้งานได้จริง มีผู้รับผิดชอบหลังการชำระเงิน
และมั่นใจได้ว่าออกแบบได้ถูกกับลักษณะงานแน่นอน
สามารถให้ความรู้ความเข้าใจกับลูกค้าเรื่องการใช้งานเตาอบ ทำให้ลูกค้าสามารถดูแลตัวเองขั้นต้นได้

 


“ถูก”ที่สาม คือถูกในค่าใช้จ่ายระหว่างใช้งาน

การเลือกเตาอบที่ ออกแบบจากชิ้นงานลูกค้าเป็นหลัก
จะทำให้ได้ตู้อบ เตาอบ ที่ออกแบบเฉพาะ (customized) สำหรับชิ้นงานนั้นๆ
ทำให้ประหยัดพลังงาน ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้งาน

เปรียบเสมอการตัดรองเท้า ให้เหมาะกับเท้าผู้ใส่
ชิ้นงานทุกประเภทมีเอกลักษณ์และธรรมชาติในการตอบสนองกับความร้อนไม่เหมือนกัน
การลงทุนเตาอบเป็นการลงทุนค่อนข้างใหญ่
จึงไม่ควรมองภาพระยะสั้นเพื่อเสี่ยงเอามาเพียง’ทดลอง’อบ

การลงทุนกับเตาอบที่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญหลังการขาย คอยซ่อม ดูแล
เปลี่ยนอะไหล่ แนะนำการใช้งานอย่างถูกวิธี
ทำให้เกิดความเสี่ยงระยะยาว
หากใช้งานแล้วมีปัญหาไม่สามารถโทรปรึกษาใครได้
การเลือกผู้ผลิตที่ได้มาตรฐาน และมีบริการทั้งด้านการออกแบบ
และบริการหลังการขายจึงมีสำคัญเป็นอันดับต้นๆในการตัดสินใจ