บริการ ตรวจเช็ค ซ่อมแซม ปรับปรุง เตาอบ ห้องพ่นสี (Services)

Service

Preventive Maintenance Program
Combustion inspection
Circulation system inspection
Oven body performance inspection
Ventilation inspectionรับตรวจสอบไลน์ผลิต เตาอบ ห้องพ่นสี

General Inspection การตรวจเช็คและประเมินสภาพทั่วไป

ตรวจเช็คสภาพ ภายนอก ภายใน ด้วยทีมงานผู้มีประสบการณ์ ด้วยประสบการณ์เฉพาะทางทำให้ได้การแปลผลที่แม่นยำและเข้าใจง่าย พร้อมทั้งเครื่องมือการวัดที่ได้มาตรฐานสากล ทำให้การ ตรวจวัดและประเมินของเรา มีความแม่นยำสูง สามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้ทันที

General Inspection การตรวจเช็คและประเมินสภาพทั่วไป
Specialized Inspection ตรวจวัดเฉพาะทาง ที่เข้าใจง่ายและเที่ยงตรง

Specialized Inspection ตรวจวัดเฉพาะทาง ที่เข้าใจง่ายและเที่ยงตรง

ตรวจวัดด้วยค่าทางวิศวกรรม มีค่าการวัดและตัวเลขบ่งชี้สมรรถนะเครื่องจักรอย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นค่าการสั่น ค่าการใช้พลังงาน ค่าความร้อน ค่าแก๊สพิษ ค่าทางเสียง ค่าทางแสง ค่าทางไฟฟ้า ฯลฯ การวัดเต็มรูปแบบ ทำให้ทราบสภาพเครื่องจักรที่แท้จริง เที่ยงตรง และเข้าใจง่าย ช่วยวางแผนการ เก็บสต็อกสินค้าและวางแผนการผลิตได้แม่นยำ

Well-trained inspector and Safe work instruction ตรวจวัดโดยผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมพร้อมแผนการทำงานที่ปลอดภัย

ทีมเพชรบุรีฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และใบผ่านการอบรมเฉพาะทางทุกคน ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการเชื่อม การทำงานในที่อับอากาศ การทำงานบนที่สูง ด้านไฟฟ้าและพลังงาน รวมถึงแผนการทำงานที่ออกแบบละเอียดให้ปลอดภัยสำหรับการที่งานในแต่ละสถานที่ ทำให้ได้ทีมงานคุณภาพที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง

Well-trained inspector and Safe work instruction ตรวจวัดโดยผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมพร้อมแผนการทำงานที่ปลอดภัย
Certified Special Equipment เครื่องมือวัดเฉพาะทางที่ได้มาตรฐาน

Certified Special Equipment เครื่องมือวัดเฉพาะทางที่ได้มาตรฐาน

ทีมเพชรบุรีฯ เลือกใช้เครื่องมือวัดที่ได้มาตรฐาน และสามารถตรวจเช็คได้ครบทุกลักษณะงาน ทำให้ลูกค้าได้ผลที่แม่นยำ ละเอียด และเชื่อถือได้

รับตรวจสอบไลน์ผลิต เตาอบ ห้องพ่นสี

General Inspection การตรวจเช็คและประเมินสภาพทั่วไป

General Inspection การตรวจเช็คและประเมินสภาพทั่วไป

ตรวจเช็คสภาพ ภายนอก ภายใน ด้วยทีมงานผู้มีประสบการณ์ ด้วยประสบการณ์เฉพาะทางทำให้ได้การแปลผลที่แม่นยำและเข้าใจง่าย พร้อมทั้งเครื่องมือการวัดที่ได้มาตรฐานสากล ทำให้การ ตรวจวัดและประเมินของเรา มีความแม่นยำสูง สามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้ทันที

Specialized Inspection ตรวจวัดเฉพาะทาง ที่เข้าใจง่ายและเที่ยงตรง

Specialized Inspection ตรวจวัดเฉพาะทาง ที่เข้าใจง่ายและเที่ยงตรง

ตรวจวัดด้วยค่าทางวิศวกรรม มีค่าการวัดและตัวเลขบ่งชี้สมรรถนะเครื่องจักรอย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นค่าการสั่น ค่าการใช้พลังงาน ค่าความร้อน ค่าแก๊สพิษ ค่าทางเสียง ค่าทางแสง ค่าทางไฟฟ้า ฯลฯ การวัดเต็มรูปแบบ ทำให้ทราบสภาพเครื่องจักรที่แท้จริง เที่ยงตรง และเข้าใจง่าย ช่วยวางแผนการ เก็บสต็อกสินค้าและวางแผนการผลิตได้แม่นยำ

Well-trained inspector and Safe work instruction ตรวจวัดโดยผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมพร้อมแผนการทำงานที่ปลอดภัย

Well-trained inspector and Safe work instruction ตรวจวัดโดยผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมพร้อมแผนการทำงานที่ปลอดภัย

ทีมเพชรบุรีฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และใบผ่านการอบรมเฉพาะทางทุกคน ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการเชื่อม การทำงานในที่อับอากาศ การทำงานบนที่สูง ด้านไฟฟ้าและพลังงาน รวมถึงแผนการทำงานที่ออกแบบละเอียดให้ปลอดภัยสำหรับการที่งานในแต่ละสถานที่ ทำให้ได้ทีมงานคุณภาพที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง

Certified Special Equipment เครื่องมือวัดเฉพาะทางที่ได้มาตรฐาน

Certified Special Equipment เครื่องมือวัดเฉพาะทางที่ได้มาตรฐาน

ทีมเพชรบุรีฯ เลือกใช้เครื่องมือวัดที่ได้มาตรฐาน และสามารถตรวจเช็คได้ครบทุกลักษณะงาน ทำให้ลูกค้าได้ผลที่แม่นยำ ละเอียด และเชื่อถือได้

บริการทุกขั้นตอน

บริการทุกขั้นตอน

การให้บริการเป็นสิ่งสำคัญที่ทางเราไม่มองข้าม เราดูแลทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการอบรม การซ่อมแซม ปรับปรุง การจัดหาอะไหล่/ชิ้นส่วนสำรองของเตาอบอุตสาหกรรม การให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ผลตอบรับต่าง ๆ จากลูกค้า เพื่อนำมาพัฒนาเตาอบลมร้อนที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด

ประหยัดพลังงาน

ประหยัดพลังงาน

ออกแบบให้ลดการใช้พลังงานในการให้ความร้อนภายในเตาอบขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้อุปกรณ์ให้ความร้อนที่มีประสิทธิภาพ การออกแบบโครงสร้างเตาอบ การออกแบบระบบลมภายในเตาที่ให้อบชิ้นงานได้อย่างทั่วถึงและแห้งเร็ว ทางเรายังมีเทคโนโลยีผนังเตาอบอุตสาหกรรมที่พัฒนาขึ้นมาพิเศษ สามารถกันความร้อนไม่ให้ออกมาภายนอก ได้มากกว่าเตาอบลมร้อน เตาอบอุตสาหกรรมทั่วไป ทำให้พลังงานที่ใช้ภายในเตาอบขนาดใหญ่ไม่มากเกินความจำเป็น สามารถประหยัดพลังงานและลดต้นทุนในการผลิตได้

ดูแลรักษาสะดวก

ดูแลรักษาสะดวก

การดูแลรักษา สามารถทำได้ง่าย เพราะเตาอบอุตสาหกรรมสามารถแยกชิ้นส่วนออกมาได้ ทำให้สามารถนำมาทำความสะอาด หรือแก้ไขส่วนที่เสียหายได้ง่าย อีกทั้งยังสามารถขนย้ายเตาอบลมร้อนได้ง่ายอีกด้วย

เครื่องจักรที่ให้บริการ ตรวจเช็ค ซ่อมแซม ปรับปรุง