ชิ้นส่วน อะไหล่ (Spare Parts)

Spare part

Spare Parts

ชื้นส่วน อะไหล่ ห้องพ่นสี เตาอบอุตสาหกรรม

โทรปรึกษาหรือขอราคาสินค้าได้ที่ 02-9944-011 02-9944-012 contact@petchburi-industry.com

บริการทุกขั้นตอน

บริการทุกขั้นตอน

การให้บริการเป็นสิ่งสำคัญที่ทางเราไม่มองข้าม เราดูแลทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการอบรม การซ่อมแซม ปรับปรุง การจัดหาอะไหล่/ชิ้นส่วนสำรองของเตาอบอุตสาหกรรม การให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ผลตอบรับต่าง ๆ จากลูกค้า เพื่อนำมาพัฒนาเตาอบลมร้อนที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด

ประหยัดพลังงาน

ประหยัดพลังงาน

ออกแบบให้ลดการใช้พลังงานในการให้ความร้อนภายในเตาอบขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้อุปกรณ์ให้ความร้อนที่มีประสิทธิภาพ การออกแบบโครงสร้างเตาอบ การออกแบบระบบลมภายในเตาที่ให้อบชิ้นงานได้อย่างทั่วถึงและแห้งเร็ว ทางเรายังมีเทคโนโลยีผนังเตาอบอุตสาหกรรมที่พัฒนาขึ้นมาพิเศษ สามารถกันความร้อนไม่ให้ออกมาภายนอก ได้มากกว่าเตาอบลมร้อน เตาอบอุตสาหกรรมทั่วไป ทำให้พลังงานที่ใช้ภายในเตาอบขนาดใหญ่ไม่มากเกินความจำเป็น สามารถประหยัดพลังงานและลดต้นทุนในการผลิตได้

ดูแลรักษาสะดวก

ดูแลรักษาสะดวก

การดูแลรักษา สามารถทำได้ง่าย เพราะเตาอบอุตสาหกรรมสามารถแยกชิ้นส่วนออกมาได้ ทำให้สามารถนำมาทำความสะอาด หรือแก้ไขส่วนที่เสียหายได้ง่าย อีกทั้งยังสามารถขนย้ายเตาอบลมร้อนได้ง่ายอีกด้วย

เครื่องจักรที่มีชิ้นส่วน อะไหล่

Prevent your machine to breakdown unexpectedly เพราะไม่มีใครอยากเห็นไลน์การผลิต หยุดทำงานกะทันหัน จึงควรมีโปรแกรมตรวจสภาพปัจจุบันของทุกเครื่องจักร