วิธีถอด และเก็บหน้ากากที่ถูกต้อง

วิธีถอด และเก็บหน้ากากที่ถูกต้อง

การเก็บหน้ากากอนามัย นอกเหนือจากการป้องกันตนเองด้วยการใส่ mask หน้ากากอนามัยในชีวิตประจำวันแล้ว การถอดเก็บอย่างถูกวิธี จะช่วยป้องกันการติดเชื้อ