เลือก เตาอบ อย่างไรให้ "ถูก"?

เลือก เตาอบ อย่างไรให้ "ถูก"?

วิธีเลือกเตาอบ ตู้อบ ห้องอบ อย่างไรให้ “ถูก”   “ถูก” ที่หนึ่ง คือ ถูกประเภทสินค้า ดังที่กล่าวไว้ในหัวข้อข้างต้น การเลือกเตาอบที่เหมาะกับชิ้นงานของเรา ออกแบบมาเพื่อผลิตภัณฑ์ของเรา จากผู้ผลิตที่มีประสบการณ์เฉพาะทาง จะทำให้ชิ้นงานเสียหายน้อย ปัญหาจะไม่ตกกับผู้ใช้ระยะยาว     “ถูก”ที่สอง คือถูกในเงินลงทุน   เตาอบ ตู้อบที่ซื้อมาแล้วใช้งานได้จำกัด ใช้งานไม่ได้ คือการเสียเงินลงทุนฟรี หรือลงทุนประหยัดแต่ค่าใช้จ่ายในการใช้งานสูง ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยจากการที่ผู้ขาย หรือผู้ผลิตเตาไม่มีการอธิบายข้อจำกัดสินค้าตนเอง รวมไปถึงเตาอบที่ไม่มีการดูแลหลังการขาย เปรียบเสมือนการซื้อรถโดยไม่มีศูนย์เซอร์วิส ไม่มีผู้ให้คำแนะนำถึงอุปกรณ์ที่ควรเปลี่ยน ข้อควรระวัง อันตรายที่เกิดขึ้น การใช้เตา ซ่อมแซม…