ห้องพ่นสี (Paint Booth)

Spray Booth

 

Spray Booth, Paint Booth,
Paint Shop

ห้องพ่นสี ม่านน้ำ ม่านแห้ง ระบบห้องพ่นสี
ดูดอากาศ บำบัดอากาศเสีย


 

รับออกแบบ สร้าง ผลิต ติดตั้งห้องพ่นสี ม่านน้ำ ม่านพ่นสี ระบบฟิลเตอร์ ครบวงจร

ห้องพ่นสี เป็นห้องที่ใช้ในการพ่นสีชิ้นงานต่าง ๆ (ใช้ห้องพ่นสีกักเก็บมลภาวะภายในอากาศขั้นต้น ที่เกิดจากการพ่นสีและป้องกันไม่ให้ฝุ่นจากภายนอกปนเปื้อนเข้ามาบริเวณผิวของชิ้นงาน) เนื่องจากการพ่นสีแต่ละครั้ง จำเป็นต้องควบคุมสภาพแวดล้อมในการพ่นสี ไม่ว่าจะทั้งใน ด้านคุณภาพของชิ้นงาน หรือ ด้านมลภาวะทางอากาศ ที่เหลือจากละอองสีที่ไม่เกาะบนชิ้นงาน หากอากาศโดยรอบมีฝุ่น หรือละอองสีที่พ่นไปลอยอยู่ในอากาศ ก็มีโอกาสที่จะทำให้ฝุ่นหรือละอองสีเหล่านั้นมาเกาะติดชิ้นงาน ก่อให้เกิดความเสียหาย ทำให้คุณภาพสีของชิ้นงานไม่ได้มาตรฐาน และใน ด้านสิ่งแวดล้อม ที่การพ่นสีแต่ละครั้งที่จะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศได้เช่นกัน ดังนั้นการที่มีห้องพ่นสีจึงเป็นสิ่งจำเป็นโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการผลิตอย่างต่อเนื่อง ควรออกแบบม่านพ่นสีให้เหมาะกับปริมาณงาน และผลิตบูธพ่นสีให้ประหยัดค่าใช้จ่าย เหมาะสำหรับงานลูกค้าโดยเฉพาะ

ห้องพ่นสีระบบม่านน้ำสำหรับงานพ่นสีน้ำมัน
(Spray painting booth for solvent base paint)

การพ่นสี เนื้อสีบางส่วน จะไม่เกาะติดลงบนชิ้นงาน เนื้อสีที่ฟุ้งกระจายอยู่ในห้องพ่นนี้ จะถูกบำบัดโดยแรงดูดของพัดลมด้านหลังม่านน้ำ โดยใช้น้ำ เป็นตัวดักจับละอองสี เป็นการกรองอากาศให้แก่ผู้พ่น และเป็นการบำบัดอากาศเสีย ก่อนปล่อยออกสู่บรรยากาศ หรือ บำบัดในสครับเบอร์ต่อไป โดยม่านน้ำจะมีประสิทธิภาพในการดักละอองสีได้ดีกว่า ม่านแห้ง

ห้องพ่นสีม่านน้ำ
ห้องพ่นสีแบบแห้ง

ห้องพ่นสีแบบแห้ง, ฟิลเตอร์, ม่านพ่นสีแบบแห้ง, Dry Spray Booth, Dry Paint Booth, Filtered Spray Booth, ม่านแห้งพ่นสี

ห้องพ่นสีแบบแห้ง เป็นห้องพ่นสีที่ใช้ระบบกรองฝุ่นออกจากห้องแบบแห้ง โดยการใช้ฟิลเตอร์กรองฝุ่นเพื่อกรองฝุ่นสีต่าง ๆ เหมาะสำหรับการพ่นสีที่มีลักษณะเป็น สีฝุ่น หรือสีน้ำมันหรือสีน้ำที่มีการพ่นจำนวนน้อย ห้องพ่นสีชนิดนี้ใช้เงินลงทุนไม่มาก บำบัดของเสียได้ง่ายเพราะเป็นของแข็ง เป็นห้องพ่นสีที่เหมาะกับโรงงานที่ไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย ต้องการกำจัดกากได้ง่าย แต่ห้องพ่นสีแบบแห้งมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินที่สูงกว่าห้องพ่นสีระบบม่านน้ำ เนื่องจากต้องมีการเปลี่ยนฟิลเตอร์อยู่เป็นประจำ

ห้องพ่นสีม่านน้ำ

ห้องพ่นสีระบบม่านน้ำสำหรับงานพ่นสีน้ำมัน
(Spray painting booth for solvent base paint)

การพ่นสี เนื้อสีบางส่วน จะไม่เกาะติดลงบนชิ้นงาน เนื้อสีที่ฟุ้งกระจายอยู่ในห้องพ่นนี้ จะถูกบำบัดโดยแรงดูดของพัดลมด้านหลังม่านน้ำ โดยใช้น้ำ เป็นตัวดักจับละอองสี เป็นการกรองอากาศให้แก่ผู้พ่น และเป็นการบำบัดอากาศเสีย ก่อนปล่อยออกสู่บรรยากาศ หรือ บำบัดในสครับเบอร์ต่อไป โดยม่านน้ำจะมีประสิทธิภาพในการดักละอองสีได้ดีกว่า ม่านแห้ง

ห้องพ่นสีแบบแห้ง

ห้องพ่นสีแบบแห้ง, ฟิลเตอร์, ม่านพ่นสีแบบแห้ง, Dry Spray Booth, Dry Paint Booth, Filtered Spray Booth, ม่านแห้งพ่นสี

ห้องพ่นสีแบบแห้ง เป็นห้องพ่นสีที่ใช้ระบบกรองฝุ่นออกจากห้องแบบแห้ง โดยการใช้ฟิลเตอร์กรองฝุ่นเพื่อกรองฝุ่นสีต่าง ๆ เหมาะสำหรับการพ่นสีที่มีลักษณะเป็น สีฝุ่น หรือสีน้ำมันหรือสีน้ำที่มีการพ่นจำนวนน้อย ห้องพ่นสีชนิดนี้ใช้เงินลงทุนไม่มาก บำบัดของเสียได้ง่ายเพราะเป็นของแข็ง เป็นห้องพ่นสีที่เหมาะกับโรงงานที่ไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย ต้องการกำจัดกากได้ง่าย แต่ห้องพ่นสีแบบแห้งมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินที่สูงกว่าห้องพ่นสีระบบม่านน้ำ เนื่องจากต้องมีการเปลี่ยนฟิลเตอร์อยู่เป็นประจำ

การเลือกใช้งานห้องพ่นสีไม่ว่าจะเป็น บูธม่านน้ำ หรือ บูธม่านแห้ง อาจต้องดูความเหมาะสม ราคา ปริมาณการพ่น ทาง เพชรบุรีอุตสาหกรรม มีผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำแนะนำม่านพ่นสีเพื่อให้ได้ห้องพ่นสีที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด โดยเพชรบุรีอุตสาหกรรม เน้นการออกแบบและผลิตสินค้าคุณภาพ และประหยัดในการดำเนินการเป็นสิ่งสำคัญ ทางเราพร้อมให้คำปรึกษาด้านระบบห้องพ่นสี สำหรับท่านที่มีห้องพ่นสีอยู่แล้ว เพื่อแก้ไขปัญหา ผิวชิ้นงานไม่ได้มาตรฐานอันเนื่องมาจากฝุ่น หรือมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพ่นสีอีกด้วย

Industrial Blower,
air supply unit,
exhaust system,
air pollution control

รับออกแบบ สร้าง ผลิต ติดตั้งพัดลมอุตสาหกรรม พัดลมห้องพ่นสี
ระบบดูดอากาศ ระบบกรองอากาศเสีย ครบวงจร

Industrial blower

Industrial blower

Industrial blower redesign

Industrial blower redesign

Blower Inspection

Blower Inspection

Development

Development

Blower Renew

Blower Renew

Blower Renew

Blower Inspection

Repair Blower

Repair Blower

Internal Inspection

Internal Inspection

บริการทุกขั้นตอน

บริการทุกขั้นตอน

การให้บริการเป็นสิ่งสำคัญที่ทางเราไม่มองข้าม เราดูแลทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการอบรม การซ่อมแซม ปรับปรุง การจัดหาอะไหล่/ชิ้นส่วนสำรองของเตาอบอุตสาหกรรม การให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ผลตอบรับต่าง ๆ จากลูกค้า เพื่อนำมาพัฒนาเตาอบลมร้อนที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด

ประหยัดพลังงาน

ประหยัดพลังงาน

ออกแบบให้ลดการใช้พลังงานในการให้ความร้อนภายในเตาอบขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้อุปกรณ์ให้ความร้อนที่มีประสิทธิภาพ การออกแบบโครงสร้างเตาอบ การออกแบบระบบลมภายในเตาที่ให้อบชิ้นงานได้อย่างทั่วถึงและแห้งเร็ว ทางเรายังมีเทคโนโลยีผนังเตาอบอุตสาหกรรมที่พัฒนาขึ้นมาพิเศษ สามารถกันความร้อนไม่ให้ออกมาภายนอก ได้มากกว่าเตาอบลมร้อน เตาอบอุตสาหกรรมทั่วไป ทำให้พลังงานที่ใช้ภายในเตาอบขนาดใหญ่ไม่มากเกินความจำเป็น สามารถประหยัดพลังงานและลดต้นทุนในการผลิตได้

ดูแลรักษาสะดวก

ดูแลรักษาสะดวก

การดูแลรักษา สามารถทำได้ง่าย เพราะเตาอบอุตสาหกรรมสามารถแยกชิ้นส่วนออกมาได้ ทำให้สามารถนำมาทำความสะอาด หรือแก้ไขส่วนที่เสียหายได้ง่าย อีกทั้งยังสามารถขนย้ายเตาอบลมร้อนได้ง่ายอีกด้วย

เครื่องจักรที่ใช้งานร่วมกับ Paint Booth

บริการติดตั้งและรับซ่อมระบบบำบัดไอระเหย บำบัดกลิ่น ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ พัดลมระบายอากาศ ระบบกรองอากาศ และอะไหล่พัดลม อะไหล่สครับเบอร์, อะไหล่ Dust Collector