ห้องล้างผิว (Pretreatment Booth)

Pretreatment Booth

 

Pretreatment Booth
Degreasing Booth

 

ห้องล้าง ห้องเตรียมผิว บ่อเตรียมผิว


 

รับออกแบบ สร้าง ผลิต ติดตั้งห้องเตรียมผิว ล้างผิวชิ้นงาน บ่อล้าง บ่อdegrease

การเตรียมผิวเป็นหนึ่งในหัวใจหลักอันดับแรกในการลดปัญหาการrework หรือคุณภาพผิวไม่ผ่าน การเตรียมผิวที่ดี นอกจากจะประกอบไปด้วยน้ำยาเคมีที่มีประสิทธิภาพแล้ว ห้องล้าง และระบบทำความสะอาดควรประหยัดน้ำ และมีความสม่ำเสมอ รวมไปถึงทำความสะอาดและง่ายต่อการดูแลสารเคมีภายในระบบ

Why We are OUTSTANDING ?

หัวฉีดประสิทธิภาพสูง

หัวฉีดประสิทธิภาพสูง

เราเลือกใช้หัวฉีด และระบบสเปรย์ที่มีความสม่ำเสมอ และประหยัดน้ำยา ถอดล้างทำความสะอาดได้ง่าย ทนทาน และราคาย่อมเยา

หัวฉีดประสิทธิภาพสูง

ออกแบบให้ประหยัดและทนทาน

ผลงานการสร้างห้องล้างครบวงจร การันตี อายุนานกว่า 30 ปี *ภาพผลงาน สร้างและเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2530 ปัจจุบันยังคงมีการใช้งานอยู่อย่างต่อเนื่อง ในปี2563

ประสิทธิภาพเชื่อถือได้

ประสิทธิภาพเชื่อถือได้

เนื่องจากเน้นการออกแบบที่ทำความสะอาดง่าย ทนทาน ทำให้สามารถลดปัญหาการ breakdown หรือการหยุดทำงานกะทันหันจากการชำรุดของห้องล้างได้

บริการทุกขั้นตอน

บริการทุกขั้นตอน

การให้บริการเป็นสิ่งสำคัญที่ทางเราไม่มองข้าม เราดูแลทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการอบรม การซ่อมแซม ปรับปรุง การจัดหาอะไหล่/ชิ้นส่วนสำรองของเตาอบอุตสาหกรรม การให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ผลตอบรับต่าง ๆ จากลูกค้า เพื่อนำมาพัฒนาเตาอบลมร้อนที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด

ประหยัดพลังงาน

ประหยัดพลังงาน

ออกแบบให้ลดการใช้พลังงานในการให้ความร้อนภายในเตาอบขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้อุปกรณ์ให้ความร้อนที่มีประสิทธิภาพ การออกแบบโครงสร้างเตาอบ การออกแบบระบบลมภายในเตาที่ให้อบชิ้นงานได้อย่างทั่วถึงและแห้งเร็ว ทางเรายังมีเทคโนโลยีผนังเตาอบอุตสาหกรรมที่พัฒนาขึ้นมาพิเศษ สามารถกันความร้อนไม่ให้ออกมาภายนอก ได้มากกว่าเตาอบลมร้อน เตาอบอุตสาหกรรมทั่วไป ทำให้พลังงานที่ใช้ภายในเตาอบขนาดใหญ่ไม่มากเกินความจำเป็น สามารถประหยัดพลังงานและลดต้นทุนในการผลิตได้

ดูแลรักษาสะดวก

ดูแลรักษาสะดวก

การดูแลรักษา สามารถทำได้ง่าย เพราะเตาอบอุตสาหกรรมสามารถแยกชิ้นส่วนออกมาได้ ทำให้สามารถนำมาทำความสะอาด หรือแก้ไขส่วนที่เสียหายได้ง่าย อีกทั้งยังสามารถขนย้ายเตาอบลมร้อนได้ง่ายอีกด้วย

เครื่องจักรที่ใช้งานร่วมกับ Pretreatment Booth