เตาอบอุตสาหกรรม (Industrial Oven)

Hot-Air Industrial Oven

Hot-Air
Industrial Oven

เตาอบลมร้อนอุตสาหกรรม


รับออกแบบ สร้าง ผลิต ติดตั้งห้องอบสี
เตาอบแห้ง เตาอบอุตสาหกรรม ครบวงจร

เตาอบลมร้อน หรือ เตาอบอุตสาหกรรม ถูกใช้อย่างแพร่หลายในกระบวนการผลิตในโรงงาน ซึ่งลักษณะของเตาอบลมร้อนก็จะแตกต่างกันออกไปตามการใช้งาน การออกแบบเตาอบขนาดใหญ่ หรือ เตาอบอุตสาหกรรมให้เหมาะสมกับลักษณะงานและผลิตภัณฑ์ เป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และลดการใช้พลังงาน เตาอบลมร้อนที่ดีทำให้ช่วยประหยัดต้นทุนต่อชิ้นงานลงได้ เพชรบุรีอุตสาหกรรม มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการออกแบบเตาอบอุตสาหกรรมให้มีความเหมาะสมกับลักษณะการผลิตในโรงงานของลูกค้าให้มีความปลอดภัย และเกิดความคุ้มค่ามากที่สุด

เตาอบพลังงานแก๊ส

มีส่วนประกอบของเตามากเนื่องจากมีวาล์วควบคุมหลาย ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย ทำให้ใช้เงินลงทุนแรกสูงกว่าเตาอบไฟฟ้า แต่ประหยัดค่าใช้จ่ายใน ระยะยาวได้มากกว่าเช่นเดียวกัน มาตรฐานการสร้างเตาอบพลังงานแก๊สของ เพชรบุรีอุตสาหกรรม มุ่งเน้น การประหยัดพลังงาน และความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เป็นหลัก โดยทีมเพชรบุรีฯ จะมีการจัดอบรม การใช้เตาอบอย่างถูกวิธี / การดูแลขั้นพื้นฐาน ก่อนส่งมอบงานทุกครั้ง รวมถึงบริการ หลังการขายและการจัดหาอะไหล่/ชิ้นส่วนสำรอง และโปรแกรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(Preventive Maintenance Program)

เตาอบพลังงานแก๊ส
เตาอบลมร้อน ไฟฟ้า

เตาอบลมร้อน ไฟฟ้า

เหมาะสำหรับงานอุณหภูมิต่ำไปจนถึงปานกลาง หากใช้อบชิ้นงานที่อุณหภูมิสูง ราคาต้นทุนในการใช้งาน (Operating cost) จะสูงกว่าแก๊สมาก เตาอบลมร้อนที่ผลิตโดย เพชรบุรี อุตสาหกรรม ได้รับการ ออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน/ลักษณะชิ้นงานของลูกค้าแต่ อุตสาหกรรม (Customized Design) เพื่อให้ได้การให้ความร้อนสม่ำเสมอ ใช้งานง่าย ประหยัดพลังงาน และตรงความต้องการของลูกค้า เตาอบลมร้อน แก๊ส (Gas Oven – LPG/NG) เตาอบพลังงานแก๊ส มีส่วนประกอบของเตามากเนื่องจากมีวาล์วควบคุมหลาย ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย ทำให้ใช้เงินลงทุนแรกสูงกว่าเตาอบไฟฟ้า แต่ประหยัดค่าใช้จ่ายใน ระยะยาวได้มากกว่าเช่นเดียวกัน มาตรฐานการสร้างเตาอบพลังงานแก๊สของ เพชรบุรีอุตสาหกรรม มุ่งเน้น การประหยัดพลังงาน และความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เป็นหลัก โดยทีมเพชรบุรีฯ จะมีการจัดอบรม การใช้เตาอบอย่างถูกวิธี / การดูแลขั้นพื้นฐาน ก่อนส่งมอบงานทุกครั้ง รวมถึงบริการ หลังการขายและการจัดหาอะไหล่/ชิ้นส่วนสำรอง และโปรแกรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program)

เตาอบแบบรถเข็น

เหมาะสำหรับงานอบลมร้อนแบบเป็นชุดๆ อบครั้งละจำนวนหนึ่ง อกแบบรถเข็น พร้อมถาดวางให้ได้เตาอบลมร้อนที่ทำงานอย่างประหยัดพลังงาน ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิสูง ทำให้ใช้เวลาในการอบลดลง เพิ่มผลิตผลได้มากขึ้น เตาอบลมร้อนอุตสาหกรรมชนิดนี้ สามารถผลิตตามแบบและขนาดที่ลูกค้าต้องการ รวไปถึงการเลือกวัสดุที่ใช้ ไม่ว่าจะเป็น เตาอบสแตนเลส หรือเหล็กทำสี เคลือบกัลวาไนซ์ และอื่นๆ

เตาอบแบบรถเข็น
เตาอบแบบคอนเวเยอร์

เตาอบแบบคอนเวเยอร์

เหมาะสำหรับงานอบลมร้อนแบบต่อเนื่อง มีปริมาณการอบมาก ควรออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน มรเผื่อการเพิ่มปริมาณการผลิตในอนาคต เพชรบุรีอุตสาหกรรม มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิตให้ตรงตามความต้องการลูกค้า

เตาอบพลังงานแก๊ส

เตาอบพลังงานแก๊ส

มีส่วนประกอบของเตามากเนื่องจากมีวาล์วควบคุมหลาย ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย ทำให้ใช้เงินลงทุนแรกสูงกว่าเตาอบไฟฟ้า แต่ประหยัดค่าใช้จ่ายใน ระยะยาวได้มากกว่าเช่นเดียวกัน มาตรฐานการสร้างเตาอบพลังงานแก๊สของ เพชรบุรีอุตสาหกรรม มุ่งเน้น การประหยัดพลังงาน และความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เป็นหลัก โดยทีมเพชรบุรีฯ จะมีการจัดอบรม การใช้เตาอบอย่างถูกวิธี / การดูแลขั้นพื้นฐาน ก่อนส่งมอบงานทุกครั้ง รวมถึงบริการ หลังการขายและการจัดหาอะไหล่/ชิ้นส่วนสำรอง และโปรแกรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(Preventive Maintenance Program)

เตาอบลมร้อน ไฟฟ้า

เตาอบลมร้อน ไฟฟ้า

เหมาะสำหรับงานอุณหภูมิต่ำไปจนถึงปานกลาง หากใช้อบชิ้นงานที่อุณหภูมิสูง ราคาต้นทุนในการใช้งาน (Operating cost) จะสูงกว่าแก๊สมาก เตาอบลมร้อนที่ผลิตโดย เพชรบุรี อุตสาหกรรม ได้รับการ ออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน/ลักษณะชิ้นงานของลูกค้าแต่ อุตสาหกรรม (Customized Design) เพื่อให้ได้การให้ความร้อนสม่ำเสมอ ใช้งานง่าย ประหยัดพลังงาน และตรงความต้องการของลูกค้า เตาอบลมร้อน แก๊ส (Gas Oven – LPG/NG) เตาอบพลังงานแก๊ส มีส่วนประกอบของเตามากเนื่องจากมีวาล์วควบคุมหลาย ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย ทำให้ใช้เงินลงทุนแรกสูงกว่าเตาอบไฟฟ้า แต่ประหยัดค่าใช้จ่ายใน ระยะยาวได้มากกว่าเช่นเดียวกัน มาตรฐานการสร้างเตาอบพลังงานแก๊สของ เพชรบุรีอุตสาหกรรม มุ่งเน้น การประหยัดพลังงาน และความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เป็นหลัก โดยทีมเพชรบุรีฯ จะมีการจัดอบรม การใช้เตาอบอย่างถูกวิธี / การดูแลขั้นพื้นฐาน ก่อนส่งมอบงานทุกครั้ง รวมถึงบริการ หลังการขายและการจัดหาอะไหล่/ชิ้นส่วนสำรอง และโปรแกรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program)

เตาอบแบบรถเข็น

เตาอบแบบรถเข็น

เหมาะสำหรับงานอบลมร้อนแบบเป็นชุดๆ อบครั้งละจำนวนหนึ่ง อกแบบรถเข็น พร้อมถาดวางให้ได้เตาอบลมร้อนที่ทำงานอย่างประหยัดพลังงาน ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิสูง ทำให้ใช้เวลาในการอบลดลง เพิ่มผลิตผลได้มากขึ้น เตาอบลมร้อนอุตสาหกรรมชนิดนี้ สามารถผลิตตามแบบและขนาดที่ลูกค้าต้องการ รวไปถึงการเลือกวัสดุที่ใช้ ไม่ว่าจะเป็น เตาอบสแตนเลส หรือเหล็กทำสี เคลือบกัลวาไนซ์ และอื่นๆ

เตาอบแบบคอนเวเยอร์

เตาอบแบบคอนเวเยอร์

เหมาะสำหรับงานอบลมร้อนแบบต่อเนื่อง มีปริมาณการอบมาก ควรออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน มรเผื่อการเพิ่มปริมาณการผลิตในอนาคต เพชรบุรีอุตสาหกรรม มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิตให้ตรงตามความต้องการลูกค้า

บริการทุกขั้นตอน

บริการทุกขั้นตอน

การให้บริการเป็นสิ่งสำคัญที่ทางเราไม่มองข้าม เราดูแลทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการอบรม การซ่อมแซม ปรับปรุง การจัดหาอะไหล่/ชิ้นส่วนสำรองของเตาอบอุตสาหกรรม การให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ผลตอบรับต่าง ๆ จากลูกค้า เพื่อนำมาพัฒนาเตาอบลมร้อนที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด

ประหยัดพลังงาน

ประหยัดพลังงาน

ออกแบบให้ลดการใช้พลังงานในการให้ความร้อนภายในเตาอบขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้อุปกรณ์ให้ความร้อนที่มีประสิทธิภาพ การออกแบบโครงสร้างเตาอบ การออกแบบระบบลมภายในเตาที่ให้อบชิ้นงานได้อย่างทั่วถึงและแห้งเร็ว ทางเรายังมีเทคโนโลยีผนังเตาอบอุตสาหกรรมที่พัฒนาขึ้นมาพิเศษ สามารถกันความร้อนไม่ให้ออกมาภายนอก ได้มากกว่าเตาอบลมร้อน เตาอบอุตสาหกรรมทั่วไป ทำให้พลังงานที่ใช้ภายในเตาอบขนาดใหญ่ไม่มากเกินความจำเป็น สามารถประหยัดพลังงานและลดต้นทุนในการผลิตได้

ดูแลรักษาสะดวก

ดูแลรักษาสะดวก

การดูแลรักษา สามารถทำได้ง่าย เพราะเตาอบอุตสาหกรรมสามารถแยกชิ้นส่วนออกมาได้ ทำให้สามารถนำมาทำความสะอาด หรือแก้ไขส่วนที่เสียหายได้ง่าย อีกทั้งยังสามารถขนย้ายเตาอบลมร้อนได้ง่ายอีกด้วย

เครื่องจักรที่ใช้งานร่วมกับ Industrial Oven

เตาอบลมร้อนสำหรับงานเฉพาะทาง

อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยาและเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเครื่องจักรเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรมปศุสัตว์ อุตสาหกรรมตกแต่งภายใน อุตสาหกรรมการตกแต่งยานยนต์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง